สมาคม พ.ส.น.ความเป็นมาคณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
พ.ส.น.นครพนม

2557
เก็บเงินสมาชิก
รายละ
จ่าย
สงเคราะห์
มกราคม 275 211,278
กุมภาพันธ์ 300 211,163
มีนาคม 300 211,094
เมษายน 250 212,244
พฤษภาคม 175 211,991
มิถุนายน 100 211,807
กรกฎาคม 300 211,715
สิงหาคม 50 211,439
กันยายน 300 211,393
ตุลาคม 250 211,117
พฤศจิกายน 275 210,887
ธันวาคม 200 210,496
ประจำปี พ.ศ. 2558
มกราคม 325 210,634 
กุมภาพันธ์ 300 210,887
มีนาคม 300 211,393
เมษายน 300 211,117
พฤษภาคม 250 210,818
มิถุนายน 300 210,611
กรกฎาคม 250 210,335
สิงหาคม 275 210,128
กันยายน 250 209,875
ตุลาคม 300 209,507
พฤศจิกายน 350 209,231
ธันวาคม 250 208,909
ประจำปี พ.ศ. 2559
มกราคม 300 213,521
กุมภาพันธ์ 250 213,803
มีนาคม 300 214,602
เมษายน 275 214,390
พฤษภาคม 300 214,179
มิถุนายน 250 213,920
กรกฎาคม 250 213,662
สิงหาคม 225 213,403
กันยายน 275 213,497
ตุลาคม 325 213,826
พฤศจิกายน 300 214,320
ธันวาคม 325 214,790
ประจำปี พ.ศ. 2560
มกราคม 250 214,508
กุมภาพันธ์ 300 214,320
มีนาคม 275 213,920
เมษายน 350 213,662
พฤษภาคม 325 213,356
มิถุนายน 400 213,027
กรกฎาคม 325 212,980
สิงหาคม 300 213,873
กันยายน    
ตุลาคม 325 215,401
พฤศจิกายน 300 215,095
ธันวาคม 350 214,813
ประจำปี พ.ศ.2561
มกราคม 350 214,508
กุมภาพันธ์ 300 214,249
มีนาคม 400 213,967
เมษายน 350 213,591
พฤษภาคม 400 213,262
มิถุนายน 325 212,886
กรกฎาคม 175 213,309
สิงหาคม 200 213,286
กันยายน 300 214,320
ตุลาคม 175 214,813
พฤศจิกายน 300 215,072
ธันวาคม 350 215,213
ประจำปี พ.ศ.2562
มกราคม 325 215,565
กุมภาพันธ์ 350 315,307
มีนาคม 325 214,978
เมษายน 350 214,766
พฤษภาคม 325 214,485
มิถุนายน 300 214,226
กรกฎาคม 350 213,967
สิงหาคม 400 213,615
กันยายน 375 213,450
ตุลาคม 300 213,591
พฤศจิกายน 350 213,967
ธันวาคม 375 214,437
ประจำปี พ.ศ. 2563
มกราคม 350 221,041
กุมภาพันธ์ 375 220,712
มีนาคม 275 220,124
เมษายน 350 219,889
พฤษภาคม 375 219,560
มิถุนายน 325 219,278
กรกฎาคม 350 219,043
สิงหาคม 350 218,691
กันยายน 275 218,667
ตุลาคม 300 218,667
พฤศจิกายน 300 219,513
ธันวาคม 275 219,325
ประจำปี พ.ศ. 2564
มกราคม 325 219,067
กุมภาพันธ์ 375 218,738
มีนาคม 375 218,409
เมษายน 375 218,056
พฤษภาคม 375 217,540
มิถุนายน 350 217,116
กรกฎาคม 375 217,093
สิงหาคม 325 217,469
กันยายน 300 217,798
ตุลาคม 350 218,080
พฤศจิกายน 325 218,127
ธันวาคม 375 217,939
     
     
     
 
 
รายชื่อสมาชิกค้างชำระเงิน
 
 
ตุลาคม63
ใบสมัครสมาชิก พ.ส.น.
แจ้งหักเงินผ่าน ธ.กรุงไทย
คำขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงิน
ขอเปลี่ยนแปลงการหักเงิน
หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิก
หนังสือยินยอมให้หักเงินผ่าน ธ.กรุงไทย
หนังสือมอบอำนาจ

 
คลิ๊ก..ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้เสียชีวิต ประจำเดือน ธันวาคม 2564
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประคองศิลป์ เมืองซ้าย
นายก สมาคม

 
สพม.22
สพป.นครพนม เขต1
สพป.นครพนม เขต2
สพป.มุกดาหาร
ครูบ้านนอกดอทคอม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครพนม
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คม ชัด ลึก
ข่าวสด
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
สยามกีฬา
 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th